Výhybkový dekodér 61196

Jednosmerné napätie Mierka H0 (1:87)


32, 90
Produkt na sklade
Kedy dostanem tovar?
Kuriér DPD
pon 2.10. - str 4.10.
Osobne na predajni do 17:00
str 27.9.
Slovenská pošta
štv 28.9. - pon 2.10.
Pre viac inforacii volajte +421 41 5622 097.
Môžete mať od pondelka 2.10.

Výhybkový dekoderVýhybkový dekoder bol vyvinutý špeciálne pre elektricky ovládané výhybky typu GeoLine určené pre digitálnu prevádzku a týmto sa stáva vhodným len pre elektricky ovládané výhybky v digitálnej prevádzke!Výhybkový dekoder je:

- programovateľný podľa výhybkových adries

- v digitálnej prevádzke ovládateľný cez Roco-Systém

(zosilovač 10761/10764 multimyš 10810 alebo výhybkovú klávesnicu/RouteControl

- nastaviteľný cez CV hodnoty

Sicherheit:

- chránený proti prehriatiu a skratu.Montáž a zapojenie výhybkového dekoderu:Čítajte popis montáže dokonca, než s montážou začnete!Dávajte pozor na nebezpečenstvo elektrostatického napätia. Pokiaľ máte ESD (Electrostatic Discharge) vybavenie, použite ho. Okrem iného dávajte pozor aby ste nepoškodili pinovanie (hroty) zásuviek.1. Presvedčte sa, že výhybka do ktorej zabudovávate výhybkový dekoder nie je pod prúdom.

2. Spojte 3-pólovú napájaciu zásuvku výhybky (modrá/žltá/oranžová) s napájaním výhybky podľa farieb (Fig.1).

3. Napichnite dekoder na napájanie tak, aby pripevňovacie vŕtanie sadlo na pripevňovaciu vylisovanú oporu (Fig.2). Dbajte, aby ste nezohli hroty zásuvky!

- podľa druhu výhybky môže ležať strana súčiastky hore alebo dole.

- Medzi napájacou zásuvkou a dekoderom musí byť teraz jeden voľný Pin (Fig.3).

4. Zoskrutkujte opatrne dekoder s pribalenou skrutkou.

Dbajte na to, aby ste skrutku nezatiahli príliš silno, nakoľko by mohla prasknúť (Fig.4).Zaobchádzanie s výhybkovým dekoderom:

Z výroby je výhybkový dekoder predprogramovaný na adresu 1*. Nesmie viac byť zopínaný s adresou lokomotívy.Programovanie výhybkového dekodera:

Aby sme mohli výhybkový dekoder naprogramovať, je nutné dostať dekoder do programovacieho modusu.

Prepnite výhybku manuálne rýchlo 5x striedavo do jednej a druhej strany. Dekoder sa nachádza v programovacom moduse a zobrazuje to cyklickým prepínaním v sekundovom takte. Po 30-násobnom prepnutí dekoder programovací modus zasa opustí.

Pri naprogramovaní adresy opustí dekoder programovací modus hneď po potvrdení adresy. Pri programovaní CV opustí dekoder programovací modus po uplynutí 30-násobného prepnutia. Pre predčasné opustenie programovacieho modusu je treba naprogramovať CV 80 na “0”.Poznámka:CV – hodnoty nemôžu byť vyčítané z programu.

* len u RocoNet systému. U iných systémoch sa z dôvodu kompaktibility k RocoNet vyvodí posunutie adresy o 4 čísla zostupne. Takže adresa musí byť naprogramovaná nanovo.Programovanie adresy multimyšou:1. Prepnite myš do modusu výhybiek.

2. Dajte výhybkový dekoder do programovacieho modusu.

3. Zadajte multimyšou pomocou funkčných tlačidiel želanú adresu.

4. Šípkou potvrďte zadanie.

5. Výhybkový dekoder je teraz naprogramovaný na zvolenú adresu a môže byť ovládaný pomocou šípok vo výhybkovom moduse.Programovanie adresy pomocou RouteControl (ovládanie dopravnej trasy):1. Dajte výhybkový dekoder do programovacieho modusu.

2. Zadajte číslicami želanú adresu.

3. Potvrďte zadanie pomocou prepínacích tlačidiel výhybky.

4. Výhybkový dekoder je teraz naprogramovaný na zvolenú adresu a môže byť ovládaný pomocou RouteControl.Programovanie adresy pomocou Rocomotion:1. Dajte výhybkový dekoder do programovacieho modusu.

2. Doplňte výhybku do schémy postaveného koľajiska a definujte jej adresu.

3. Prepnite výhybku do Rocomotion.

4. Výhybkový dekoder je teraz naprogramovaný na zvolenú adresu a môže byť ovládaný pomocou Rocomotion.Programovanie možných CV:Musíte odobrať všetky lokomotívy z koľajiska, inak by prebrali tieto lokomotívy CV hodnoty. Programovanie CV hodnôt sa prevádza tak, ako je to popísané v príručkách Multymyš a Lokmyš 2/R3.

Aby ste dokázali výhybkový dekoder naprogramovať, musíte ho (ako už bolo spomenuté) preradiť do programovacieho modusu.

Dôležité je, aby sa dekoder po každom programovacom kroku stále nachádzal v programovacom moduse a ten aj v cyklickom prepínaní ukazoval.

Pokiaľ chcete programovací modus predčasne opustiť, nechajte ubehnúť ostatné prepínacie cykly, alebo naprogramujte CV 80 na „0“.

CV Účel Rozsah hodnôt

33 Oneskorenie zopnutia 0 – 255 (Čas sa udáva v CV hodnotách – 65 ms; Oneskorenie zopnutia pre CV 33 = 255 cca. 16,5 sek.)

Oneskorenie zopnutia je čas medzi stlačením tlačidla šípky/tlačidla prepnutia výhybky a prehodením výhybky.

34 Poloha výhybky 0/1 (1 znamená opačnej pozícií, 0 pozícia nastavená z výroby).

Tu môžete zameniť polohu výhybky vľavo a vpravo.

37 Toggelov pohyb 0/1 (1 aktivuje Toggelov pohyb, 0 deaktivuje Toggelov pohyb).

Výhybkový dekoder zopína pri každom stlačení tlačidla šípky/tlačidla prepnutia výhybky, nezávisle na tom v akej polohe sa výhybka nachádza.

38 Trvalý programovací modus 0/1 (1 aktivuje funkciu, 0 deaktivuje funkciu)

Pozor, ak aktivujete túto funkciu, nachádza sa dekoder tak dlho v programovacom moduse, pokým túto funkciu znovu nedeaktivujete. Dekoder preberá všetky obdržané programovacie príkazy a nezobrazuje programovací modus cez zvyčajné cyklycké prepínanie.

80 Programovací čas 0 – 255 (0 deaktivuje programovací modus; 255 napr. nastavuje hodnotu 255 násobného prepnutia než opustí programovací modus.

Tu nastavujete ako dlho sa má dekoder nachádzať v programovacom moduse, keď ho aktivujete 5-násobným manuálnym prepnutím. Toto sa dá využiť, pokiaľ chcete zmeniť viaceré CV ale nechcete zvoliť Trvalý programovací modus. Toto nastavenie avšak platí len pri nasledovnom programovacom kroku. Pokiaľ uplynie novo nastavená doba, pri ďaľšom raze bude použitá hodnota 30.

8 Resetovanie dekoderu 8

Nastaví všetky hodnoty opäť na hodnoty z výroby.Číslo produktu 61196
EAN 9005033611965
Mierka H0 (1:87)
Výrobca Roco
Stránka výrobcu
roco.cc


Špecifikácia:
Elektronika
Systém napájania DC
Podobné produkty