Akrylová farba matná sivá 90ml 61196

Farba Mierka G (1:22) Mierka H0 (1:87) Mierka TT (1:120) Mierka N (1:160) Mierka Z (1:220)


7, 29
A termék raktáron van
Kedy dostanem tovar?
Kuriér DPD
csü 30.6. - hé 4.7.
Osobne na predajni do 17:00
ke 28.6.
Slovenská pošta
sze 29.6. - pé 1.7.
Pre viac inforacii volajte +421 41 5622 097.
Môžete mať od štvrtka 30.6.

GHS02 láng
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
GHS07 felkiáltójel
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
GHS08 egészségügyi veszély
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
GHS09 környezet
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Cikkszám 61196
Vonalkód 4007246611966
Gyártó Noch
Stránka výrobcu
noch.de

Az adatok nem álnak rendelkezésre.