Akrylová farba v spreji matná čierna 200ml 61177

Farba Mierka G (1:22) Mierka H0 (1:87) Mierka TT (1:120) Mierka N (1:160) Mierka Z (1:220)


10, 79
Produkt na sklade
Kedy dostanem tovar?
Kuriér DPD
pia 2.6. - pon 5.6.
Osobne na predajni do 17:00
str 31.5.
Slovenská pošta
štv 1.6. - pon 5.6.
Pre viac inforacii volajte +421 41 5622 097.
Môžete mať od piatku 2.6.

5,00 z 5
Na základe názoru 1 osoby
Vysoko kvalitný akrylový matný lak. Vrchnák znázorňuje odtieň obsahujúcej farby. Určený na dekoračné práce ,ale taktiež aj pre ručné práce na všetky druhy materiálov.Vhodný pre použitie v exteriéri aj interiéri. Špeciálne vhodný pre polystyrén. Rýchloschnúci s kryciou schopnosťou.Povrch musí byť pred nastriekaním očistený od hrdze a mastnoty a taktiež suchý.
Podklad nesmie byť maľovaný .Pred použitím pretrepte 3 minúty a urobte sprej test,aplikujte na ľahšie miesta.Dodržujte bezpečnostný odstup 25
cm.Sušenie 10 minút, úplne zaschnutie cca 24 hodín.
Nebezpečenstvo: Mimoriadne horľavý aerosól.Nádoba je pod tlakom,pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Dráždi kožu,môže spôsobiť ospalosť a závraty.Škodlivý pre vodné organizmy s dlhotrvajúcimi účinkami.Ak je potrebná lekárska pomoc,uchovajte etiketu
alebo obal výrobku.Uchovavajte mimo dosahu detí .Nenadýchajte sa spreju,použite masku na tvár a oči.Nesprejujte na otvorenom ohni ani na
miestach možného vznietenia sa .Nefajčite pri použití.Ak sa dostane do styku s očami,okamžite vypláchnuť čistou vodou niekoľkokrát.Ak bolesti neprestávajú kontaktujte svojho lekára.Nevystavujte slnečnému žiareniu a
teplotám výšším ako 50°C / 122°F.

Zloženie: butan-1-ol,nafta,hydrogenizované svetlo...


Obsah 200 ml

GHS02 plameň
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
GHS07 pozor
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
GHS08 nebezpečnosť pre zdravie
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
GHS09 životné prostredie
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Číslo produktu 61177
EAN 4007246611775
Výrobca Noch
Stránka výrobcu
noch.de

Špecifikácia nie je dostupná.