Akrylová farba v spreji matná okrová 200ml 61172

Farba Mierka G (1:22) Mierka H0 (1:87) Mierka TT (1:120) Mierka N (1:160) Mierka Z (1:220)


12, 49
Produkt na sklade
Kedy dostanem tovar?
Kuriér DPD
str 13.12. - pia 15.12.
Osobne na predajni do 17:00
pon 11.12.
Slovenská pošta
ut 12.12. - štv 14.12.
Pre viac inforacii volajte +421 41 5622 097.
Môžete mať od stredy 13.12.
Vysoko kvalitný akrylový matný lak. Vrchnák znázorňuje odtieň obsahujúcej farby. Určený na dekoračné práce ,ale taktiež aj pre ručné práce na všetky druhy materiálov.Vhodný pre použitie v exteriéri aj interiéri. Špeciálne vhodný pre polystyrén. Rýchloschnúci s kryciou schopnosťou.Povrch musí byť pred nastriekaním očistený od hrdze a mastnoty a taktiež suchý.
Podklad nesmie byť maľovaný .Pred použitím pretrepte 3 minúty a urobte sprej test,aplikujte na ľahšie miesta.Dodržujte bezpečnostný odstup 25
cm.Sušenie 10 minút, úplne zaschnutie cca 24 hodín.
Nebezpečenstvo: Mimoriadne horľavý aerosól.Nádoba je pod tlakom,pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
Dráždi kožu,môže spôsobiť ospalosť a závraty.Škodlivý pre vodné organizmy s dlhotrvajúcimi účinkami.Ak je potrebná lekárska pomoc,uchovajte etiketu
alebo obal výrobku.Uchovavajte mimo dosahu detí .Nenadýchajte sa spreju,použite masku na tvár a oči.Nesprejujte na otvorenom ohni ani na
miestach možného vznietenia sa .Nefajčite pri použití.Ak sa dostane do styku s očami,okamžite vypláchnuť čistou vodou niekoľkokrát.Ak bolesti neprestávajú kontaktujte svojho lekára.Nevystavujte slnečnému žiareniu a
teplotám výšším ako 50°C / 122°F.

Zloženie: butan-1-ol,nafta,hydrogenizované svetlo...


Obsah 200 ml

GHS02 plameň
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
GHS07 pozor
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
GHS08 nebezpečnosť pre zdravie
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
GHS09 životné prostredie
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Číslo produktu 61172
EAN 4007246611720
Výrobca Noch
Stránka výrobcu
noch.de

Špecifikácia nie je dostupná.