Vodný gel (dvojzložkový 2 x 100ml) 60870

Farba Mierka G (1:22) Mierka H0 (1:87) Mierka TT (1:120) Mierka N (1:160) Mierka Z (1:220)


28, 99
Produkt na sklade
Kedy dostanem tovar?
Kuriér DPD
pon 25.9. - str 27.9.
Osobne na predajni do 12:00
so 23.9.
Slovenská pošta
pon 25.9. - str 27.9.
Pre viac inforacii volajte +421 41 5622 097.
Môžete mať od pondelka 25.9.

Dvojzložkový gel je ideálny materiál na napodobnenie vodnej hľadiny na Vašom koľajisku. Dvojzložková živica je po vytvrdnutí číra. Vhodná na napodobnenie jazera, rybníka, potoku, riečky a pod.Balenie obsahuje paličky na miešanie, odmerky, 1x fľašku živice (100ml) a 1x fľašku tvrdiaceho materiálu (100ml).Živica a tvrdiaci materiál (kvapalina) sa zmieša vo vhodnej nádobe v pomere 1:1. Zmiešaný roztok sa naleje do pripraveného koryta. Krátko po zmiešaní má zmes riedku konzistenciu a je ideálna pre tvorbu vodorovných plôch ako jazero, či rybník. Po pol hodine má zmes vyššiu viskozitu (podobnú medu) a používa sa na stvárnenie tečúcej vody. Po 90 až 120 má zmes vyššiu viskozitu a je vhodná na stvárnenie divoko tečúcej vody.

GHS02 plameň
H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
GHS07 pozor
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
GHS08 nebezpečnosť pre zdravie
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
GHS09 životné prostredie
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Číslo produktu 60870
EAN 4007246608706
Výrobca Noch
Stránka výrobcu
noch.de

Špecifikácia nie je dostupná.